VÅRT MILJÖARBETE

Vårt miljöarbete: Ett kretslopp.

Fruktbudets miljöarbete kan beskrivas som ett kretslopp där vi definierar mål och åtgärder, agerar och genomför, mäter resultatet och utvecklar arbetet, definierar nya mål och åtgärder, och så vidare.

1. Målsätter
Vi definierar vilka områden vi ska arbeta inom och sätter ambitiösa och relevanta miljömål. Genom att sätta tydliga mål kan vi hela tiden flytta gränser och bli bättre. se Miljömål

2. Genomför
Vi sätter inte bara upp miljömål, vi genomför dem också. Vi jobbar med att minska vår miljöpåverkan inom flera områden: Energi, Avfall, Transporter, Produkter, Kemikalier, Förbrukningsmateriel och Emballage. se Genomförda åtgärder

3. Följer upp
Vi klimatkompenserar också för de CO2 utsläpp som våra egna transporter orsakar. Vi mäter ständigt hur vi ligger till i förhållande till våra miljömål. Vi revideras och kontrolleras också av ett externt certifierings-företag, som säkerställer att vi uppfyller miljöcertifieringen ISO 14001. Vi följer upp resultatet och lär oss, både av våra goda och mindre goda åtgärder. se certifieringar.

 

Vårt miljöarbete i hela verksamhetsflödet

Vårt miljöarbete bygger på ett kontinuerligt arbete för att minska vår totala miljöpåverkan i hela vårt arbetsflöde. I varje fas (nedan) i vårt arbetsflöde planerar och genomför vi miljö-åtgärder, Här nedan under ”Inte bara prat” kan du se konkreta exempel på det vi genomfört.

Våra åtgärder sker inom sju definierade områden: flera områden: Energi, Avfall, Transporter, Produkter, Kemikalier, Förbruknings-materiel och Emballage. För dessa har vi satt konkret mål och planer. Läs om dessa nedan under ”Framtida mål”.

Det är förstås enklast att påverka miljön i vår egen verksamhet, men vi arbetar också med att påverka våra leverantörer och kunder. På en världsmarknad som frukt, är det svårt som mindre lokal aktör att påverka kraftfullt. Vi har därför valt att arbeta i nära samarbete med en partner och leverantör för inköp av den ekologiska frukten - Eosta - som är specialiserad på ekologisk frukt (www.eosta.com)

Vi jobbar vi också med att öka våra kunders medvetenhet och kunskap om miljöpåverkan i våra affärsrelationer. Vi erbjuder möjlighet för kunderna att välja hur miljövänliga de vill vara. T ex i valet av leveranser, möjlighet välja ekologiska fruktkorgar och hur kunden förvarar och konsumerar all frukt.

Kontakta oss

Ring oss på 020-55 44 20

Öppettider:
Kundservice har öppet måndag - fredag 08.00-16.30
Du kan även få hjälp på https://fruktbudet.se/kundeservice

020-55 44 20
Produkt Antal Pris/st Pris
Varukorgen är tom Varukorgen är tom
Varukorg - 0 Varor